Beste kwaliteit voor de laagste prijs
Leveren in Europa met eigen transport
Eigen werkplaats, maatwerk mogelijk
Alleen afnemen als u tevreden bent

Privacy Policy

Adéquat Affaire Commerciale Adéquat Affaire Commerciale, gevestigd aan Goedentijd 66B 5131 NS Alphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adéquat Affaire Commerciale
Goedentijd 66B
5131 NS Alphen
0031 13 508 2536

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adéquat Affaire Commerciale verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adequat.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adéquat Affaire Commerciale verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Adéquat Affaire Commerciale verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adéquat Affaire Commerciale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adéquat Affaire Commerciale) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adéquat Affaire Commerciale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar uit ons bestand verwijderd wilt worden, neem dan contact met ons op via info@adequat.eu dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adéquat Affaire Commerciale verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adéquat Affaire Commerciale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adéquat Affaire Commerciale gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Adéquat Affaire Commerciale gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adéquat Affaire Commerciale en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adequat.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Adéquat Affaire Commerciale wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adéquat Affaire Commerciale neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adequat.eu

Cookies

Een overzicht van de cookies die worden geplaatst:

Noodzakelijk (11)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
__cfduidtawk.toGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.1 jaarHTTP Cookie
_wpss_h_adequat.euUsed to stop spam in forms and also enhances the security of our websites. These cookies are non intrusive – they do not store personally identifiable information about visitors and they are not used for advertising, marketing or similar.SessionHTTP Cookie
_wpss_p_adequat.euUsed to stop spam in forms and also enhances the security of our websites. These cookies are non intrusive – they do not store personally identifiable information about visitors and they are not used for advertising, marketing or similar.SessionHTTP Cookie
CookieConsentadequat.euSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
gravityview_back_link_16199adequat.euNiet geclassificeerdSessionHTTP Cookie
JCS_INENREFadequat.euUsed for anti-spam purposes.SessionHTTP Cookie
JCS_INENTIMadequat.euUsed for anti-spam purposes.SessionHTTP Cookie
PHPSESSIDadequat.euHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie
wc_cart_hash_#adequat.euNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
wc_fragments_#adequat.euNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
wpml_referer_urladequat.euNiet geclassificeerdSessionHTTP Cookie

 

Voorkeuren (3)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
_icl_current_languageadequat.euSlaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.SessionHTTP Cookie
_icl_visitor_lang_jsadequat.euSlaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.1 dagHTTP Cookie
wpml_browser_redirect_testadequat.euSlaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.SessionHTTP Cookie

 

Statistieken (7)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
_dc_gtm_UA-#adequat.euGebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.SessionHTTP Cookie
_gaadequat.euRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_gidadequat.euRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.SessionHTTP Cookie
_hjIncludedInSampleadequat.euBepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.SessionHTTP Cookie
_hjRecordingEnabledadequat.euNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
ads/ga-audiencesgoogle.comUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

 

Overige (10)
Overige cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
__tawkuuidadequat.euNiet geclassificeerd179 dagenHTTP Cookie
GPSyoutube.comRegistreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.SessionHTTP Cookie
PREFyoutube.comRegistreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt.8 maandenHTTP Cookie
ssva.tawk.toNiet geclassificeerdSessionHTTP Cookie
Tawk_56deb37689de54b41e953c38adequat.euNiet geclassificeerd179 dagenHTTP Cookie
TawkConnectionTimeadequat.euNiet geclassificeerdSessionHTTP Cookie
tawkUUIDva.tawk.toNiet geclassificeerd179 dagenHTTP Cookie
TawkWindowNameadequat.euNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.179 dagenHTTP Cookie
YSCyoutube.comRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessionHTTP Cookie

Vragen?

Bel met onze expert of bekijk de contactpagina.

Klantenservice geopend tot 18:00 uur

Eric van der Walle

Hekwerk nodig?

Stel hier eenvoudig een compleet hekwerk samen met poort(en) en palen.

Stel uw hekwerk samenDe tool berekent wat u nodig heeft, inclusief palen en poorten